Strona Główna 16 Listopad 2019
Menu

Kontakt

tel.74 872 46 71 bud. A
tel.74 872 25 75 bud. B

email: sekg1@go2.pl


Gimnazjum nr 1
im. Zjednoczonej Europy
ul. Kopernika 6
57-400 Nowa Ruda
Reklama

Nowa Ruda AplikacjaNowa Ruda Info
Ogłoszenie o konkursie oratorskim
Ogłoszenia

Nasze gimnazjum

organizuje III Międzygimnazjalny

Konkurs Oratorski- 20 maja 2014r.

 

 1. Cele i założenia konkursu:

  - konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej, aby właśnie w tym środowisku pogłębiać kulturę słowa,

  - głównym celem spotkania uczniów jest zachęcenie do świadomego korzystania

  z wiedzy o języku ojczystym,

  -zgłębianie sztuki wymowy w zgodzie z zasadami językowymi: doborem słów, konstrukcją zdań, intonacją, artykulacją, umiejętnością argumentowania,

  -doskonalenie sztuki komunikacji językowej, prezentacji przed publicznością,

  -interdyscyplinarne wykorzystanie wiedzy w trakcie tworzenia własnych wypowiedzi,

  -promocja uczestników konkursu w środowisku lokalnym.

 2. Tematyka przemówień do wyboru przez uczestnika:

Temat nr 1

 • O swoich pasjach mogę mówić bez końca...

  Temat nr 2

 • Prawa wprowadza się po to, aby udoskonalić stosunki międzyludzkie, zwiększyć komfort życiowy oraz zapewnić bezpieczeństwo. Obok praw istnieją również obowiązki a życie nie może opierać się tylko na egzekwowaniu praw...Aby czegoś żądać, trzeba też coś z siebie dać...

  Temat nr 3

 • Myśl Józefa Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, wraża prawdę na temat konieczności poznawania historii własnego narodu! Bez sięgania do przeszłości nie zrozumiemy przecież kim jesteśmy i dokąd zmierzamy...

  Temat nr 4

 • Wspaniałe i nowatorskie odkrycia oświeceniowych wynalazców i naukowców, są źródłem inspiracji myśli ludzkiej!

  Temat nr 5

 • Czy w świecie pełnym wojen, wszelkich aktów przemocy, ataków terrorystycznych, można nadal opiewać dobroć i stwierdzać za Stefanem Żeromskim, iż „ dobro stoi wyżej niż piękno”?...

 

 3. Zasady konkursu:

- konkurs jest jednoetapowy

- opiekunowie artystyczni uczniów zostaną powołani do komisji konkursowej,

- relacja z konkursu zostanie opublikowana w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej naszej szkoły,

- laureaci zostaną wyróżnieni nagrodami książkowymi,

-ocenie jurorów podlegać będzie: wypowiedź zgodna z tematem, odpowiedni dobór argumentów, spójność i logika wywodu, poprawność językowa, zastosowanie figur retorycznych, płynność wypowiedzi, mimika i gestykulacja, nawiązanie kontaktu ze słuchaczami, dowcip i kultura językowa mówiącego.

-uczestnik wygłaszając mowę może korzystać ewentualnie z jej planu ramowego, prezentacji multimedialnej.

-dyskwalifikuje się uczestnika odczytującego przemówienie.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl