Strona Główna 16 Listopad 2019
Menu

Kontakt

tel.74 872 46 71 bud. A
tel.74 872 25 75 bud. B

email: sekg1@go2.pl


Gimnazjum nr 1
im. Zjednoczonej Europy
ul. Kopernika 6
57-400 Nowa Ruda
Reklama

Nowa Ruda AplikacjaNowa Ruda Info
Rekrutacja do gimnazjum
Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie

w sprawie rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

( terminy rekrutacji, kryteria, wymagane dokumenty, warunki przyjęcia do szkoły)

1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2.   Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

3.   Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony www.gim1nowaruda.dbv.pl/news.php

4.   Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

5.   Do wniosku załącza się: 

 

1.       Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu  po klasie VI

2.       Trzy  zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia.

3.       Dokument potwierdzający dane osobowe ucznia ( metryka urodzenia do okazania)

4.       Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( na życzenie rodzica).

5.       Dodatkowe dołączone informacje o dziecku np.: zalecania lekarskie, potrzeba szczególnej opieki   (na życzenie rodzica).

 KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KRYTERIAMI PRZYJĘĆ


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl