Strona Główna 29 Maj 2020
Menu

Kontakt

tel.74 872 46 71 bud. A
tel.74 872 25 75 bud. B

email: sekg1@go2.pl


Gimnazjum nr 1
im. Zjednoczonej Europy
ul. Kopernika 6
57-400 Nowa Ruda
Reklama

Nowa Ruda AplikacjaNowa Ruda Info
Projekt "Przywróćmy pamięć" luty 2016

Realizacja projektu organizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego "Przywróćmy Pamięć"

Kim jesteśmy

Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy

Dlaczego realizujemy projekt

Projekt ten ma na celu zainteresować młodzież tradycjami kulturą żydowską nie tylko na naszym terenie (niestety wzmianki o Żydach w Nowej Rudzie są bardzo znikome, ale w ogólnym tego słowa znaczeniu. Chcemy, aby nasi koledzy zainteresowali się historią i kulturą dziedzictwa żydowskiego.

Społeczność żydowska w naszej miejscowości

Dzisiaj w Nowej Rudzie nie ma społeczności żydowskie. Po wojnie na teren powiatu kłodzkiego w transportach repatriantów kierowano Żydów z obszaru ZSRR. w 1946r. w powiecie kłodzkim mieszkało 3790 Żydów, funkcjonowało 8 spółdzielni żydowskich w tym 3 w Nowej Rudzie i Kłodzku. W latach 1946-1947 w Nowej Rudzie działała Żydowska Szkoła Powszechna im. Szałem Alejchema (obecnie w tym budynku przy ul. Żeromskiego mieści się Akademia Młodego Artysty), do której uczęszczało 26 dzieci i pracowało 2 nauczycieli. W tym samym czasie przy Miejskim Komitecie Żydowskim w Nowej Rudzie działała bursa młodzieżowa (obecnie budynek mieszkalny przy ul. Kłodzkiej).

Co robimy w ramach projektu

Przeprowadzenie wywiadów z ostatnimi żyjącymi w naszym mieście potomkami rodzin żydowskich, uporządkowanie zaniedbanych i zapomnianych grobów żydowskich, sporządzenie albumów, antyram oraz prezentacji filmowo-historycznej. Przystępując do realizacji projektu działaliśmy trochę "na ślepo", ponieważ w naszej miejscowości nie ma żadnej instytucji zajmującej się tą tematyką. Tam, gdzie dotarliśmy nikt nie potraktował nas niestety poważnie. Dopiero w Miejskiej Bibliotece Publicznej dzięki pomocy pań bibliotekarek dotarliśmy do różnych opracowań historycznych. Niestety informacje te były bardzo ogólne. W związku z tym postanowiliśmy skoncentrować się na zgromadzeniu informacji poświęconych historii i kulturze Żydów w ogólnym pojęciu i umieścić je w formie albumu, broszurek na wystawie szkolnej. Ponadto pragniemy dotrzeć do potomków nieżyjących, nielicznych Żydów w Nowej Rudzie i przeprowadzić wywiad (udało nam się skontaktować z córką p. Rubinsteina). Główny jednak akcent położymy na opracowanie krótkiego przedstawienia teatralnego o historii i kulturze Żydów, które zaprezentujemy przed społecznością lokalną.

Co planujemy na kolejnym etapie projektu

Planujemy wyjazd do Kłodzka na spotkanie z Panem Ignacym Einhornem - przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Chcemy zorganizować wystawę prac plastycznych w ramach Międzyszkolnego Konkursu o Tradycjach Żydowskich, przeprowadzić zajęcia warsztatowe, na których nawiążemy mimo wszystko do holokaustu. W miarę możliwości udamy się do Wrocławia na cmentarz żydowski oraz porozmawiamy z "ocalałą z holokaustu" (mieszkanka Nowej Rudy)

Kto nam pomaga

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie

Z czego jesteśmy szczególnie dumni

Jesteśmy dumni z tego, że pomimo braku "śladu społeczności żydowskiej" na naszym terenie przyczynimy się do upowszechnienia informacji o historii i kulturze Żydów nie tylko w naszej szkole, ale wśród społeczności lokalnej.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl