„Tydzień energii 2010”
Dodane przez Administrator dnia Kwiecień 19 2010 19:01:34
W ramach realizacji projektu z programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pod nazwą „Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów” w naszej szkole w dniach 19-23 kwietnia 2010r. zaplanowany został cykl imprez kulturalno-oświatowych pod wspólną nazwą „Tydzień energii 2010”. Jest to impreza cyklicznie występująca w naszym gimnazjum, której celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat ekologii, ochrony środowiska i pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych.
W ramach cyklu zaplanowano:

-projekcje filmów,
-plakaty tematyczne,
-ulotki informacyjne,
-zajęcia terenowe,
-pogadanki,
-dyskusje.

Tak atrakcyjna forma zajęć pozwoli naszym uczniom usystematyzować wiedzę teoretyczną zdobytą na poszczególnych przedmiotach.


Organizatorzy