Podsumowanie projektu "Edukacja Kulturalna" 05.06.2012
Dodane przez Administrator dnia Czerwiec 11 2012 12:03:14
EDUKACJA KULTURALNA
Projekt „Edukacja Kulturalna” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.5. Beneficjentem jest Gmina Miejska Nowa Ruda, a ostatecznym odbiorcą uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie. Gmina miejska Nowa Ruda oraz pracownicy Gimnazjum nr 1 zauważyli potrzebę realizacji projektu. Nowa Ruda to miejscowość oddalona od głównych ośrodków kultury: Wrocławia, Poznania, Warszawy czy też Krakowa. Utrudnia to możliwość korzystania z oferty teatrów, oper, muzeów. W naszej szkole istnienie grupa uczniów zainteresowanych tzw. odbiorem dzieł kultury wysokiej.  Problem stanowi zawsze duży koszt, dlatego młodzież często rezygnuje z wyjazdów edukacyjnych.
Projekt podzielony był na 5 zadań.
1.    Warsztaty
2.    Wyjazdy do teatrów i oper
3.    Warsztaty teatralno-medialne
4.    Prezentacje przed społecznością lokalną
5.    Sztuka w nowym i starym wydaniu jako forma przekazu (wyjazdy do Wrocławia i Krakowa).
W ramach realizacji projektu uczniowie mogli brać także czynny udział w spektaklach i przedstawieniach w szkole, w MOK oraz MBP. Dzięki realizacji poszczególnych zadań, uczniowie nabyli umiejętności recenzowania dzieł medialnych, tworzenia prezentacji multimedialnych, przełamali bariery komunikacyjne i prezentowali własną twórczość przed szerszym gronem odbiorców, pogłębili więzi w środowisku szkolnym a  także lokalnym. W swojej pracy wykorzystali dostępny w szkole sprzęt: kamerę, rzutnik, komputer. A dzięki realizowanemu projektowi zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz aparat fotograficzny.
Jako opiekunowie uczestników projektu sądzimy, że projekt przyniósł oczekiwane efekty w zakresie zaplanowanych działań. Dzisiaj kończymy nasze całoroczne działania i mamy nadzieję, że część grupy będzie wierna „Sztuce Wysokiej”.
Dziękujemy Władzom naszego miasta oraz koordynatorowi projektu p. Elżbiecie Bisikiewicz za pomoc i wsparcie w realizacji zadania.

KLIKNIJ, ABY OBEJRZEĆ ZDJĘCIA!