Strona Główna 14 Czerwiec 2021
Menu

Kontakt

tel.74 872 46 71 bud. A
tel.74 872 25 75 bud. B

email: sekg1@go2.pl


Gimnazjum nr 1
im. Zjednoczonej Europy
ul. Kopernika 6
57-400 Nowa Ruda
Reklama

Nowa Ruda AplikacjaNowa Ruda Info
Podsumowanie projektu "Edukacja Kulturalna" 05.06.2012
Wydarzenia
EDUKACJA KULTURALNA
Projekt „Edukacja Kulturalna” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.5. Beneficjentem jest Gmina Miejska Nowa Ruda, a ostatecznym odbiorcą uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie. Gmina miejska Nowa Ruda oraz pracownicy Gimnazjum nr 1 zauważyli potrzebę realizacji projektu. Nowa Ruda to miejscowość oddalona od głównych ośrodków kultury: Wrocławia, Poznania, Warszawy czy też Krakowa. Utrudnia to możliwość korzystania z oferty teatrów, oper, muzeów. W naszej szkole istnienie grupa uczniów zainteresowanych tzw. odbiorem dzieł kultury wysokiej.  Problem stanowi zawsze duży koszt, dlatego młodzież często rezygnuje z wyjazdów edukacyjnych.
Projekt podzielony był na 5 zadań.
1.    Warsztaty
2.    Wyjazdy do teatrów i oper
3.    Warsztaty teatralno-medialne
4.    Prezentacje przed społecznością lokalną
5.    Sztuka w nowym i starym wydaniu jako forma przekazu (wyjazdy do Wrocławia i Krakowa).
W ramach realizacji projektu uczniowie mogli brać także czynny udział w spektaklach i przedstawieniach w szkole, w MOK oraz MBP. Dzięki realizacji poszczególnych zadań, uczniowie nabyli umiejętności recenzowania dzieł medialnych, tworzenia prezentacji multimedialnych, przełamali bariery komunikacyjne i prezentowali własną twórczość przed szerszym gronem odbiorców, pogłębili więzi w środowisku szkolnym a  także lokalnym. W swojej pracy wykorzystali dostępny w szkole sprzęt: kamerę, rzutnik, komputer. A dzięki realizowanemu projektowi zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz aparat fotograficzny.
Jako opiekunowie uczestników projektu sądzimy, że projekt przyniósł oczekiwane efekty w zakresie zaplanowanych działań. Dzisiaj kończymy nasze całoroczne działania i mamy nadzieję, że część grupy będzie wierna „Sztuce Wysokiej”.
Dziękujemy Władzom naszego miasta oraz koordynatorowi projektu p. Elżbiecie Bisikiewicz za pomoc i wsparcie w realizacji zadania.Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl