Strona Główna 30 Lipiec 2021
Menu

Kontakt

tel.74 872 46 71 bud. A
tel.74 872 25 75 bud. B

email: sekg1@go2.pl


Gimnazjum nr 1
im. Zjednoczonej Europy
ul. Kopernika 6
57-400 Nowa Ruda
Reklama

Nowa Ruda AplikacjaNowa Ruda Info
Konkurs oratorski regulamin
Ogłoszenia
 • Przemówienie obrony bądź oskarżenia wybranego bohatera literackiego.

  Temat nr 7

 • Umberto Eco powiedział , że „kto czyta książki, żyje podwójnie”! A może czytanie książek to do niczego nie przydatna umiejętność?

  3. Zasady konkursu:

  - konkurs jest jednoetapowy

  - opiekunowie artystyczni uczniów zostaną powołani do komisji konkursowej,

  - relacja z konkursu zostanie opublikowana w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej naszej szkoły,

  - laureaci zostaną wyróżnieni nagrodami książkowymi,

  -uczestnicy mogą występować w grupie 2-3 osobowej lub indywidualnie,

  -czas przemówienia nie może przekraczać 8 minut.

  -ocenie jurorów podlegać będzie: wypowiedź zgodna z tematem, odpowiedni dobór argumentów, spójność i logika wywodu, poprawność językowa, zastosowanie figur retorycznych, płynność wypowiedzi, mimika i gestykulacja, nawiązanie kontaktu ze słuchaczami, dowcip i kultura językowa mówiącego.

  -uczestnik wygłaszając mowę może korzystać ewentualnie z jej planu ramowego.

  -dyskwalifikuje się uczestnika odczytującego przemówienie.

  Schemat przemówienia:

   • Zwrot do słuchaczy – Apostrofa - przedstawienie swojej osoby oraz celu przemówienia (stosowanie zwrotów do słuchaczy, pytań retorycznych, gradacji, powtórzeń, epitetów, porównań),

   • Postawienie tezy i jej rozwinięcie,

   • Przedstawienie argumentów bądź kontrargumentów,

   • Podsumowanie i wnioski,

   • Podziękowanie.

 

Uczestników należy zgłosić do 15 maja 2017 r. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie są przyjmowane.

 

Adres szkoły:

Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie ul. Kopernika 6, 57-400 Nowa Ruda

tel: 74-872-25-75 (sekretariat uczniowski)

5. Czas i miejsce konkursu: 23 maja 2016 roku godz. 11.30 aula bud. A w Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie ul. Kopernika 6, 57-400 Nowa Ruda

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl