Wycieczka do Warszawy luty 2017
Dodane przez Administrator dnia Luty 27 2017 13:09:37

Ferie w stolicy

 

W czasie ferii zimowych 17-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły spędziła kilka dni w Warszawie.
Pobyt w stolicy rozpoczęli¶my wizyt± w Sejmie RP, gdzie wspólnie z Pani± Przewodnik dotarli¶my i zgłębili¶my wiedzę z zakresu historii Polski. Tego samego dnia uczestniczyli¶my w zajęciach warsztatowych w siedzibie Centrum Informacji Europejskiej.
W kolejnych dniach zwiedzili¶my Zamek Królewski oraz Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie zobaczyli¶my nowoczesn±, multimedialn± wystawę, która odtwarzała dawne sztetle i nieistniej±ce już synagogi.
Uczestniczyli¶my w uroczystej odprawie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Każdego dnia oczywi¶cie nie zabrakło spacerów po Krakowskim Przedmie¶ciu.
Ostatni dzień to wizyta na Cmentarzu Pow±zkowskim, gdzie odnaleĽli¶my groby znanych ludzi ze ¶wiata sztuki i kultury. Nasz pobyt w Warszawie zakończyli¶my pobytem w Pałacu w Wilanowie.

KLIKNIJ TUTAJ,ABY OBEJRZEĆ ZDJĘCIA!