Strona Główna 18 Czerwiec 2021
Menu

Kontakt

tel.74 872 46 71 bud. A
tel.74 872 25 75 bud. B

email: sekg1@go2.pl


Gimnazjum nr 1
im. Zjednoczonej Europy
ul. Kopernika 6
57-400 Nowa Ruda
Reklama

Nowa Ruda AplikacjaNowa Ruda Info
Regulamin SLM

Szkolna Liga Matematyczna

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zdolności matematycznych uczniów.

 • Poszerzanie wiedzy matematycznej uczniów.

 • Możliwość prezentacji własnych umiejętności na tle rówieśników w szkole.Regulamin:

 1. Konkurs składa się z siedmiu etapów. W miesiącach IX, X, XII, I, III, IV i V będą wywieszane listy zadań dla poszczególnych klas – osobno dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.

 2. Zadania podane na liście uczniowie wykonują samodzielnie lub w ramach zajęć koła matematycznego w ciągu miesiąca.

 3. Zadania konkursowe będą podobne do zadań z listy lub takie same, więc ich rozwiązanie stanowi podstawę przygotowania do każdego etapu konkursu.

 4. Termin przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszony z tygodniowym wyprzedzeniem. Najpóźniej dwa dni przed tym terminem uczniowie, którzy chcą przystąpić do konkursu, zgłaszają się do pani J. Wójcik ( względy organizacyjne ).

 5. Każdy uczeń ma prawo przystąpić do każdego etapu konkursu (tylko raz lub przez cały okres trwania konkursu).

 6. Uczniowie na każdym etapie rozwiązują pięć zadań, za każde poprawnie rozwiązane zadanie otrzymują pięć punktów – maksymalnie można zdobyć 25 punktów.

 7. Udział w każdym pojedynczym konkursie będzie nagrodzony oceną z matematyki według skali:

100% - 90% ocena celująca

89% - 80% ocena bardzo dobra

79% - 70% ocena dobra

 1. Wyniki konkursu będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń matematycznych.

 2. Uczniowie zbierają punkty za poszczególne etapy konkursu. W miesiącu czerwcu każdego roku szkolnego nastąpi podsumowanie i ogłoszenie końcowych wyników. Zwycięzcy całorocznego konkursu osobno dla klas pierwszych, drugich i trzecich otrzymają nagrody książkowe.Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl