Strona Główna 30 Lipiec 2021
Menu

Kontakt

tel.74 872 46 71 bud. A
tel.74 872 25 75 bud. B

email: sekg1@go2.pl


Gimnazjum nr 1
im. Zjednoczonej Europy
ul. Kopernika 6
57-400 Nowa Ruda
Reklama

Nowa Ruda AplikacjaNowa Ruda Info
Nasze osiągnięcia
Nasze Osiągnięcia

Rok 2007/2008


Młode pióro 2007

młode_pioro
Konkurs literacko – dziennikarski pt. Moja Mała Ojczyzna. Po raz czwarty Szkoła Podstawowa im. św. Wojciech we Włodowicach zorganizowała konkurs literacko – dziennikarski pt. Moja Mała Ojczyzna dla uczniów z Dolnego Śląska. I tak w IV edycji konkursu wzięło udział 70 uczniów z 25 szkół. W tym wpłynęło 41 prac z podstawówek (SP2 Nowa Ruda, SP3 Nowa Ruda, SP7 Nowa Ruda, Miszkowice, Włodowice, SP1 Lądek Zdr., Wojbórz, Pieszyce, SP6 Kłodzko, Bożków, Bierkowice, Wolibórz, SP1 Bielawa, Siekierczyn, SP7 Jelenia Góra), 19 z gimnazjów (Gimnazjum nr 1 Wrocław, Gimnazjum Publiczne Przeworno, Gimnazjum w Zespole Szkół Alternatywnych Kłodzko, Gimnazjum nr 1 Nowa Ruda, Gimnazjum nr 3 Nowa Ruda, Gimnazjum Publiczne Lądek Zdr.) oraz 10 ze szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śl., LO w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku, Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy i gościnnie XXI LO z Krakowa). Jurorzy w składzie: Beata Jaroszewska – poetka, Karol Maliszewski – poeta, prozaik, krytyk literacki, Romuald Piela – dziennikarz, Tomasz Leśniowski – poeta, dziennikarz - wyłoniło 21 laureatów. Jury przyznało nagrodę główną i tytuł MŁODE PIÓRO 2007 dla Klaudii Gabryszak z Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie (op. Alicja Krywejko). W kategorii proza szkół podstawowych wyłoniono 5 laureatów: I miejsce Marta Gorlicka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach (op. Helena Początek), II miejsce Katarzyna Słonecka ze Szkoły Podstawowej w Siekierczynie (op. Grażyna Małek), III miejsce Marta Dalke ze Szkoły Postawowej nr 2 w Nowej Rudzie (op. Iwona Szuber) oraz wyróżnienia – Aleksandra Kulawik ze Szkoły Podstawowej w Wojborzu (op. Monika Ciosek) i Jarosław Gmerek ze Szkoły Postawowej nr 2 w Nowej Rudzie (op. Iwona Szuber). W kategorii poezja szkół podstawowych również przyznano 5 nagród: I miejsce Oldřich Justa ze Szkoły Podstawowej w Miszkowicach (op. Anita Dytko), II miejsce Damian Stasiński ze Szkoły Podstawowej we Włodowicach (op. Anna Grzybowska), III miejsce Adrianna Noga ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Rudzie (op. Izabela Muller) oraz wyróżnienia – Marcel Rączkowski ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku (op. Barbara Brzycka) i Patrycja Nocuń ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielawie (op. Anna Kuś-Smaga). W kategorii gimnazjalnej wyłoniono 6 laureatów. Za utwory napisane prozą I miejsce zdobyła Joanna Wawryka z gimnazjum w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku (op. Mariola Łuszczewska), II miejsce Sonia Szczotka z Gimnazjum nr 3 w Nowej Rudzie (op. Krystyna Błotnicka), III miejsce Zuzanna Grodoń z Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (op. Alicja Krywejko). W poezji I miejsce zajęła Alicja Malaszka z gimnazjum w Przewornie (op. Edyta Szpak), II miejsce Damian Zbróg, natomiast III miejsce Justyna Bobula, oboje z gimnazjum w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku (op. Mariola Łuszczewska). W kategorii ponadgimnazjalnej jury nie przyznało I nagrody, II miejsce przypadło Krzysztofowi Domińskiemu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy (op. Janina Kosztur), III miejsce zdobyła Anna Wieloch również z ZSE w Świdnicy (op. Janina Kosztur), wyróżniono pracę Natalii Roślik z LO w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku i Dominiki Nowak – Adamczyk z XXI LO w Krakowie. Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Wojciecha we Włodowicach oraz organizatorzy konkursu serdecznie dziękują jurorom: Beacie Jaroszewskiej, Karolowi Maliszewskiemu, Tomaszowi Leśniowskiemu, Romualdowi Pieli za wieloletnią współpracę i ogromne zaangażowanie. Dziękujemy również nauczycielom – opiekunom laureatów za przygotowanie uczniów do konkursu, duży wkład pracy z dziećmi zdolnymi, rozwijanie zainteresowań, zainteresowanie własnym środowiskiem i budowanie więzi z małą ojczyzną. Dziękujemy także sponsorom konkursu, którzy ufundowali nagrody dla laureatów – są nimi: Pani Teresa Październiak – przewodnicząca Rady Gminy Nowa Ruda, pan Sławomir Karwowski – wójt Gminy Nowa Ruda, pan Tomasz Leśniowski oraz Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński i wydawnictwo „Maria”.

Na fot. K. Gabryszak otrzymuje nagrodę z rąk jury: Beaty Jaroszewskiej i T. Leśniowskiego
______________________________________________________________________________________________
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Ocalić od zapomnienia"

ocalic_od_zapomnieniaW ramach współpracy, dnia 18 kwietnia 2008 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Ocalić od zapomnienia". - recytacja tekstów Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Michała Bajora i Mariana Hemara. Organizatorem konkursu było Gimnazjum NR 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie oraz nauczycielki Joanna Kiertucka i Joanna Kazimierska. a celem było popularyzowanie poezji jako szczególnej formy wypowiedzi. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych z Nowej Rudy, Drogosławia i Słupca. Po wysłuchaniu recytacji przygotowanych przez młodzież utworów, jurry w składzie Krystyna Karwowska, Irena Piekarz, Justyna Wzientek przyznało I miejsce Milenie Gawlikowskiej z Gim. nr 1 w Nowej Rudzie (42 punkty), II miejsce Joannie Pająk z Gim. nr 2 w Słupcu(36 punktów), III miejsce Patrycji Gurzędzie z Gim. w Drogosławiu. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i okolicznościowe dyplomy. Po trudach zmagań konkursowych na uczestników czekał poczęstunek. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze przy dźwiękach piosenek Agnieszki Osieckiej.
______________________________________________________________________________________________
Laureaci konkursu fotograficznego

Na początku marca br. Urząd Miejski w Nowej Rudzie ogłosił konkurs fotograficzny pod nazwą "Szlakiem czerwonego piaskowca - zabytki oraz elementy architektury z czerwonego piaskowca w Nowej Rudzie". Celem konkursu było wyeksponowanie roli czerwonego piaskowca w budownictwie noworudzkim.

Na konkurs wpłynęły prace uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowej Rudy w składzie:

- Leszek Wójcik (naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego),
- Andrzej Włodarczyk (Urząd Miejski),
- Piotr Postrożny (MOK),
- Arkadiusz Sacha
oceniając prace wzięła pod uwagę przede wszystkim oryginalność i atrakcyjność ujęcia tematu.

Zwycięzców wyłoniono w dwóch kategoriach wiekowych:

- w kategorii do 14 lat I miejsce przyznano Kamilowi Głowackiemu z Gimnazjum nr 1, wyróżnienia zaś Rafałowi Okońskiemu z Gimnazjum nr 2, Karolinie Tecl ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Karolinie Węglarz ze Szkoły Podstawowej nr 7;

- w kategorii powyżej 15 lat I miejsce przyznano Krzysztofowi Gabrysiakowi z Gimnazjum nr 1, a wyróżnienia Krzysztofowi Jańskiemu z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza,Klaudii Leśniak z Gimnazjum nr 1 i Pameli Kamińskiej z Gimnazjum nr 1.

13 czerwca br. w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali z rąk Burmistrza Tomasza Kilińskiego cenne nagrody - aparaty cyfrowe i multimedialne odtwarzacze. Nagrodzone zdjęcia można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.nowaruda.pl.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Zdjęcia konkursowe zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych przygotowywanych przez Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego.
(D. Oleksy)
______________________________________________________________________________________________
Rok 2008/2009Zawody sportowe w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

______________________________________________________________________________________________
Powiatowy turniej piłki koszykowej w Kłodzku

młode_pioroWięcej informacji >>TUTAJ<<
______________________________________________________________________________________________
Konkurs BRD

Więcej informacji >>TUTAJ<<
______________________________________________________________________________________________
Turniej Wiedzy Pożarniczej

21 lutego 2009r. odbył się międzyszkolny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Drużyna naszego gimnazjum w składzie: Daria Gwiazda, Katarzyna Ławrynowicz, Lucjan Madej zajęła pierwsze miejsce. W kwalifikacji indywidualnej Lucjan Madej zajął 2 miejsce i będzie reprezentował szkołę na szczeblu powiatowym. Gratulujemy.
______________________________________________________________________________________________
Turniej Wiedzy Pożarniczej-szczebel powiatowy

Turniej_Wiedzy_Pożarniczej_szczebel_powiatowy Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woliborzu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Rudzie oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Nowej Rudzie reprezentowali Miasto i Gminę w dniu 25 marca br. w Kłodzku na Turnieju Powiatowym „Młodzież zapobiega pożarom”. Wszyscy nasi reprezentanci zakwalifikowali się do finału, gdzie w wyrównanej walce zajęli kolejne miejsca:
Grupa młodsza:
I miejsce - Wojciech Pawlina (SP nr 3)
II miejsce - Marcin Jacek (SP Wolibórz)
IV miejsce - Adrian Denysiewicz (SP Wolibórz)
Grupa starsza:
I miejsce - Magdalena Legendziewicz (Gim nr 2)
II miejsce - Lucjan Madej (Gim nr 1)
IV miejsce - Kinga Godlewska (Gim nr 2)
Wojtek Pawlina oraz Magda Legendziewicz będą reprezentowali nasze Miasto na Turnieju wojewódzkim 28 kwietnia 2009 r. w Miękini. Wszystkim uczestnikom gratuluję w imieniu druhów OSP Nowa Ruda oraz Dowódcy JRG PSP w Nowej Rudzie. Liczymy na sukces naszej młodzieży i zakwalifikowanie się na szczebel centralny.
______________________________________________________________________________________________
Konkurs recytatorski ,,Pegazik"

Dnia 07.01.2009 r. w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do konkursu recytatorskiego ,,Pegazik". W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas I - III.
A o to wyniki:
1. Patrycja Michalska - kl.II ,,Mówiłam żartem" A. Osiecka
,,Pachnidło" (fragment) Suskinol
op. A. Warszczuk

2. Malwina Olechowska - kl.III ,,Ostatnie Bolero" A. Osiecka
,,Niebieskie dni, bursztynowe noce" (fragment) T. Lisiewicz
op. J. Kiertucka
3. Klaudia Wieczorek - kl.I ,,Ktoś mnie czeka" A. Osiecka
,,Pamiętnik narkomanki" B. Rosiek
op. A. Krywejko

Wyróżnienia otrzymali:
1. Małgorzata Wiewióra - kl.III ,,Pępek" A. Osiecka
,,Szkoła" (fragment) M. Fox
op. A. Krywejko
2. Magdalena Stelmaszewska - kl.II ,,Śmierć w kręgu rodziny" L. J. Kern
,,Mamusizmy" (fragment felietonu) C. Schultz
op. A. Krywejko
3. Radosław Widurek ,,Prefacja" E. Stachura
instrukcja ,,Wchodzenie po schodach" J. Cortazar
op. A. Krywejko

Osoby te wezmą udział w eliminacjach międzyszkolnych, które odbędą się w II semestrze nauki w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.
______________________________________________________________________________________________
Konkurs recytatorski ,,Pegazik" eliminacje międzyszkolne

Dnia o5.03.2009 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, odbyły się eliminacje miejskie w kategorii ,,starsi'' XIV Konkursu Recytatorskiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego ,,Pegazik". Uczniowie, którzy reprezentowali Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie to: Malwina OLechowska, Radosław Widurek, Małgorzata Wiewióra, Patrycja Michalska, Klaudia Wieczorek. Do następnego etapu zakwalifikowali się: Radosław Widurek oraz Malwina Olechowska.
______________________________________________________________________________________________
Moja Mała Ojczyzna

moja_mała_ojczyzna Na V konkurs literacko – dziennikarski Moja Mała Ojczyzna dla uczniów z Dolnego Śląska wpłynęło 82 prace z 30 dolnośląskich szkół z Bożkowa, Dzierżoniowa, Goczałkowa, Góry, Kamieńca Ząbkowickiego, Kłodzka, Kudowy Zdr., Lądka Zdr., Ludwikowic, Nowej Rudy, Pieszyc, Przeworna, Skokowej, Sobótki, Stronia Śląskiego, Świdnicy, Trzebnicy, Wałbrzycha, Włodowic, Wojborza, Wrocławia, Ząbkowic Śląskich. moja_mała_ojczyzna2 Jurorzy w składzie: Beata Jaroszewska – poetka, Karol Maliszewski – poeta, prozaik, krytyk literacki, Romuald Piela – dziennikarz, Tomasz Leśniowski – poeta, dziennikarz - obradowało 27 lutego 2009 roku i wyłoniło 26 laureatów konkursu.

Jury przyznało nagrodę główną i tytuł MŁODE PIÓRO 2009 dla Marty Gorlickiej z Zespołu Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie za tekst „Śląski Wersal” (opiekun Violetta Bień).

Jurorzy wyłonili 5 laureatów ze szkół podstawowych w kategorii prozy:

I miejsce Patrycja Grochowina z SP nr 2 w Sobótce (opiekun Alicja Kamińska), II miejsce Bartosz Kujawa z SP nr 3 w Nowej Rudzie (opiekun Izabela Muler), III miejsce Marta Gurgól z SP nr 2 w Nowej Rudzie (opiekun Iwona Szuber), wyróżnienia: Alicja Wierzbicka z SP we Włodowicach (opiekun Anna Grzybowska) oraz Julia Olbrecht z SP nr 2 w Nowej Rudzie (opiekun Iwona Szuber).

W kategorii poezji szkół podstawowych również doceniono 5 prac: I miejsce Martyna Kłossowska z SP nr 2 w Nowej Rudzie (opiekun Anna Wiącek), II miejsce Oliwier Kurdziel z SP nr 2 w Sobótce (opiekun Alicja Kamińska), III miejsce Julia Gorlicka z SP nr 1 w Pieszycach (opiekun Helena Początek) oraz 2 wyróżnienia: Tomasz Gracz z SP we Włodowicach (opiekun Anna Grzybowska) i Tobiasz Łuszcz z PSP w Goczałkowie (opiekun Agnieszka Łukaszonek).

Nagrodzono również 5 uczniów w kategorii prozy szkół gimnazjalnych: I miejsce Marcela Zając z ZSZ–G w Bożkowie (opiekun Anna Hanke), II miejsce Julia Fuglińska z gimnazjum w Lądku Zdr. (opiekun Anna Rajczakowska), III miejsce Magdalena Legendziewicz z gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie (opiekun Anna Mrukowska) oraz 2 wyróżnienia: Magdalena Krzysiak i Katarzyna Cichańska – obie z gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (opiekun Joanna Kiertucka).

Nagrodzono również 5 uczniów w kategorii poezji szkół gimnazjalnych: I miejsce Dominika Morawska z gimnazjum w Przewornie (opiekun Joanna Witkowska), II miejsce Alicja Malaszka z gimnazjum w Przewornie (opiekun Edyta Szpak), III miejsce Justyna Groń z gimnazjum w Lądku Zdr. (opiekun Anna Rajczakowska), wyróżnienia: Klaudiusz Kowalczyk z gimnazjum w Ludwikowicach (opiekun Teresa Rogińska) oraz Agata Kusiak z gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim (opiekun Mirosława Pastuch).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano 5 nagród: I miejsce Robert Redlicki z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy (opiekun Janina Kosztur), II miejsce Sabina Dragun z I LO w Kłodzku (opiekun Danuta Korczyńska-Mikołajów), III miejsce Joanna Wawryka z I LO w Kłodzku (opiekun Alicja Szpiech), wyróżnienia Anna Pęczar z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy (opiekun Janina Kosztur) oraz Aneta Truszkowska z I LO w Kłodzku (opiekun Danuta Korczyńska-Mikołajów).

Koordynator konkursu
Anna Grzybowska

Aby obejrzeć wyróżnioną pracę Magdaleny Krzysiak, kliknij >>TUTAJ<<
______________________________________________________________________________________________
Noworudzkie Gwiazdy i Gwiazdeczki

Gwiazdy_i_Gwiazdeczki Dnia 29.04.2009 r. w Sali Miedzianej w MOK-u odbył się Przegląd Talentów „Noworudzkie Gwiazdy i Gwiazdeczki”. Impreza zorganizowana została przez radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. Do udziału w Przeglądzie zaproszono uczniów szkół przedszkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zaprezentowali swoje talenty muzyczne, wokalne, taneczne, recytatorskie i plastyczne.

Więcej zdjęć >>TUTAJ<<
______________________________________________________________________________________________
Rok 2009/20010


Zawody sportowe w lekkoatletyce w ramach Jesiennych Mistrzostw w Nowej Rudzie Juniorów w Lekkoatletyce

Więcej informacji >>TUTAJ<<
______________________________________________________________________________________________
I miejsce w Mistrzostwach Rejonu Nowej Rudy w Piłce Nożnej

Zdjęcia >>TUTAJ<<
______________________________________________________________________________________________
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej- Bystrzyca Kłodzka

Zdjęcia >>TUTAJ<<
______________________________________________________________________________________________
XVI Konkurs „Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?”

W Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie- Drogosławiu odbył się XVI Konkurs „Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?”. Konkurs ten odbywa się cyklicznie w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W tym roku nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie klasy 3d- Monika Wasilewska, Rafał Gajda i Lucjan Madej. Do półfinału zakwalifikowali się Monika i Lucjan. W drodze losowania nastąpił dobór par składających się z przedstawiciela Polski i Czech. Jiraszek Karel z Cervenego Kostelca to kolega z zespołu Moniki a Pavel Kubecek z Machova tworzył zespół z Lucjanem. W finale zespół Lucjana zajął II miejsce! Gratulujemy!!!
______________________________________________________________________________________________
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

Dnia 30.03. 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupcu odbył się miejski konkurs "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym". W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny. Z naszej szkoły byli to: Bartek Szmigiero z klasy IIIc, Malwina Sikora z klasy IIb i Oktawia Zymon z klasy IIb. Konkurs składał się z 3 części: rozwiązanie testu, pokonanie toru przeszkód na rowerze oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedstawiciele naszego gimnazjum pokonali pozostałe drużyny i zdobyły I miejsce.
______________________________________________________________________________________________
Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Wojciech Pawlina,uczeń naszej szkoły zwyciężył w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom". W związku z tym będzie reprezentował naszą szkołę i powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się dnia 20 kwietnia br. godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach, ul.Staszica 16.
______________________________________________________________________________________________
Uroczystość 20-lecia Samorządu Terytorialnego.

31 maja w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość 20-lecia Samorządu Terytorialnego. Przedsięwzięcie to miało na celu odznaczenie samorządowców z terenu powiatu kłodzkiego oraz podziękowanie im za 20-letnią działalność na rzecz regionu. Na uroczystości był obecny m.in. Marszałek Województwa Dolnego Śląska Marek Łapiński, wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Kłodzkiego, posłanki Monika Wielichowska i Anna Zalewska oraz senator Stanisław Jurcewicz. Marszałek Marek Łapiński przekazał symbole Dolnego Śląska zebranym tam samorządowcom. Uroczystości 20-lecia Samorządu zostały zakończone programem artystycznym Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”. Na owej uroczystości odbyło się rozdanie dyplomów zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie plastycznym „Ziemia Kłodzka – Moja Mała Ojczyzna”. Praca uczennicy naszego gimnazjum, Adrianny Nogi została wyróżniona z prac nadesłanych z całego powiatu kłodzkiego kategorii szkół gimnazjalnych. Nagrodę stanowi wyjazd do Sejmu RP.
______________________________________________________________________________________________
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

W tym roku już po raz XV został zorganizowany Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych rywalizowali w poszczególnych kategoriach. Uczestnicy recytowali wybrane wcześniej teksty poezji religijnej. Wprowadzono także nową konkurencję - poezję śpiewaną. Naszą szkołę reprezentowały: Natalia Pudełko, Małgorzata Szałęga i Malwina Sikora. Dziewczęta wyruszyły 12 października do MOKu, gdzie odbywał się etap gminny. Wzięło w nim udział 11 osób z noworudzkich gimnazjów. Wyłoniono trzech laureatów, którzy będą reprezentować gminę na Dolnośląskim Finale. Wśród nich jest także Malwina, która 28 października pojedzie do Jaworzyny Śląskiej.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl