Strona Główna 30 Lipiec 2021
Menu

Kontakt

tel.74 872 46 71 bud. A
tel.74 872 25 75 bud. B

email: sekg1@go2.pl


Gimnazjum nr 1
im. Zjednoczonej Europy
ul. Kopernika 6
57-400 Nowa Ruda
Reklama

Nowa Ruda AplikacjaNowa Ruda Info
Pedagog
pedagog


Mgr Alicja Postrożna

Kontakt:
tel. 074 8722575 w. 207
alicjabaranowska@op.pl


Czas Pracy


Poniedziałek- 8.00-13.00

Wtorek- 8.00-13.30

Środa- 8.00-13.00

Czwartek- 8.00-14.30

Piątek- 8.00-12.00


Czym zajmuje się pedagog szkolny ?

Pedagog szkolny organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ( szczególnie dla osób mających trudności w nauce), których celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego oraz efektywności uczenia się. Pedagog rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, udziela wsparcia emocjonalnego uczniom, rodzicom, nauczycielom, niesie pomoc wychowawcom klas, podejmuje działania profilaktyczno – wychowawcze, współdziała z nauczycielami, rodzicami, dyrekcją, innymi organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.


Kim jest pedagog szkolny ?

* Nie prowadzi zajęć dydaktycznych z konkretnego przedmiotu, nie stawia stopni
* Udziela pomocy – tej psychologicznej i tej życiowej
* Większa część pomocy oparta jest na aktywnym słuchaniu i próbie zrozumienia ucznia.
* Czasem problem bywa bardzo trudny – pedagog nie jest osobą, która zna receptę na wszystko, zawsze jednak w takiej sytuacji warto wspólnie poszukiwać odpowiednich rozwiązań


Zadania pedagoga szkolnego

* Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

* Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

* Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

* Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

* Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

* Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

* Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy...

* Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

* Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

* Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

* Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

* Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

* Chciałbyś z kimś porozmawiać

* Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

* Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić


Ważne adresy i telefony, pod którymi możesz uzyskać pomoc

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (074) 8722681

57-400 Nowa Ruda, Ul. Niepodległości 6-8

Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (074) 8724721

Poradnia Zdrowia Psychicznego (074) 8724721

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (074) 8721056

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (074) 8724575

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (074) 8658658

"Niebieska Linia" (0-22) 668-70-00

Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godzinach 14.00 - 22.00

dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i piątki w godz.: 18.00 - 22.00.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia


TELEFONY ZAUFANIA Wrocław

Telefon Zaufania (071) 329-12-12

Duszpasterski Telefon Zaufania (071) 321-35-46

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

tel.: (0-22) 532-03-20; 532 03 25; 532 03 26

System pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.

Karanie dziecka za wagary

Często pierwszą reakcją rodziców jest złość i gniew, czemu dają wyraz, robiąc dziecku awanturę. Czasami bywa, że na słowach, niestety, się nie kończy. To do niczego nie prowadzi, a czasem wręcz uniemożliwia porozumienie i wspólne zaradzenie kłopotom. Staraj się więc panować nad emocjami. Zostałaś oszukana, masz prawo czuć rozczarowanie i ukarać dziecko. Formę kary dostosuj do jego charakteru - może to być ochłodzenie stosunków, zakaz wyjścia popołudniami czy zmniejszenie kieszonkowego. Przede wszystkim jednak szczerze porozmawiajcie. Dowiedz się, dlaczego wagaruje. Znajdźcie wspólnie wyjście z tej sytuacji. Spokojnie powiedz, że wymagasz chodzenia do szkoły – nie tylko dlatego, że taki jest obowiązek prawny, ale przede wszystkim dlatego, że to sprawa niezwykle ważna dla jego przyszłości, a wykształcenie jest tu sprawą kluczową. Powiedz też, że zawsze może liczyć na twoją pomoc.

Zrób to koniecznie

 

 • Utrzymuj stały kontakt z wychowawcą, chodź na wywiadówki i tzw. dni otwarte.
 • Zawsze pytaj, jak było w szkole, co się działo – niech wie, że interesujesz się jego szkolnym życiem i je kontrolujesz.
 • Poznaj kolegów i przyjaciół, nie zabraniaj im wizyt w waszym domu, spróbuj nawiązać z nimi dobre stosunki.
 • Wspieraj zainteresowania i pasje dziecka – świadomość, że jest niezłym gitarzystą, pływakiem czy znawcą nowych technologii bardzo poprawi mu samoocenę.
 • Nie wymagaj samych sukcesów – bądź realistką, dostosuj swoje oczekiwania do możliwości dziecka.
 • Bądź wyrozumiała, by nie bało się przyjść do ciebie, kiedy tylko pojawią się problemy.

Zadania dla rodziców wagarowicza

 • Nie lekceważ nawet pierwszych wagarów, chyba że jest to np. zbiorowa akcja całej klasy dla uczczenia pierwszego dnia wiosny.
 • Okaż dziecku zrozumienie i wsparcie. Ono musi czuć, że nie pozostanie z tym problemem samo, że wyjście z tej trudnej sytuacji to wasz wspólny cel. Potrzebuje twojej pomocy i musi ją dostać.
 • Interesuj się tym, co dzieje się w szkole, ale staraj się, by nie przybrało to formy nadmiernej kontroli – pytaj, ale nie przesłuchuj, odwoź rano do szkoły, ale tak, by wyglądało to na wyraz troski, a nie nachalne eskortowanie.
 • Porozmawiaj z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu, który sprawia najwięcej trudności. Poproś o dodatkowy czas na nadrobienie zaległości. Zapytaj, czy jest szansa na zajęcia wyrównawcze w szkole. Pomoc nauczycieli jest niezbędna – powinni oni zastosować metody, które pozytywnie zmobilizują ucznia, pozwolą mu odnieść sukces i poprawić jego poczucie własnej wartości. Jeśli nauczyciele nie okażą dobrej woli i gotowości pomocy, być może trzeba będzie zmienić szkołę.
 • Poświęć swój czas, aby pomóc opanować dziecku zaległy materiał. Jeśli sama nie czujesz się na siłach, poproś o pomoc kogoś z rodziny czy przyjaciół albo poszukaj korepetytora.
 • Bądź w stałym, jeśli trzeba, to nawet codziennym kontakcie ze szkołą. Umów się z wychowawcą, niech cię informuje o każdej nowej nieobecności, koniecznie trzymaj rękę na pulsie. Jeśli któryś z nauczycieli ma niewłaściwy stosunek do ucznia, pójdź z tym problemem do dyrektora szkoły.
 • Może niezbędna będzie pomoc psychologa – bądź na to przygotowana. Wtedy zazwyczaj terapia dotyczy całej rodziny. Nie bójcie się tego, nie wzbraniajcie, nie czujcie się winni – to sposób na to, aby pomóc waszemu dziecku, ale też by poprawić jakość życia całej rodziny.

Autor: Agnieszka Roszkowska 


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl